Hvor kommer ørrederne, du fanger fra?

Hvor kommer ørrederne, du fanger fra?

 

Spegerborgrenden udsætning smolt 2011 017

 

 

Når du fanger en ørred på den sjællandske kyst eller i åen, er der en ganske stor sandsynlighed for, at den er et produkt af målrettet avlsarbejde og ikke naturlig reproduktion. Uden hjælp ville ørredfiskeriet på Sjælland nemlig ikke være andet end en skygge af sig selv, og derfor er det godt, at der efterhånden gøres mere og mere for at pleje bestandene og sikre deres habitat.

Sidste nyt er at Sjællands Ørredsammenslutning og Fishing Zealand nu samarbejder om at ophjælpe de vilde fiskebestande og dermed skabe et bæredygtigt fiskeri. Fokus vil primært være at ophjælpe de vilde fiskebestande efter de retningslinjer, der er udstukket af DTU Aqua, hvor brugen af lokale vildfisk indgår.

Det meget store udsætningsarbejde, som Sjællands Ørredsammenslutning igennem mange år har foranlediget administreres og foretages af udsætningsforeninger i lokalområderne.

Foreningerne arbejder også med etablering af gyde – og opvækstområder i ferskvand, og her arbejdes der typisk med restaureringsprojekter, hvor der udlægges gydegrus og skjulesten. Dette arbejde er essentielt for at sikre ørredbestandene for eftertiden, og hvis du fremover vil kunne fange ørred, så anbefaler jeg, at du støtter op om din lokale forening. Hvis du ikke er medlem endnu, så opfordrer jeg bestemt til at du melder dig ind i en forening for at støtte de mange, der arbejder for ørreden og dermed for dig som lystfisker.

Sjællands Ørredsammenslutning har siden 1995 arbejdet som paraplyorganisation for alle de ca. 12 udsætningsforeninger på Sjælland, med henblik på at genetablere en naturlig ørredbestand på Sjælland og øerne.

I dag lægges der meget stor vægt på begreber som “autenticitet”, “biologisk mangfoldighed” og “bæredygtig udnyttelse” i den danske Naturforvaltning. Oprindeligt har hvert større vandløbssystem formentlig haft sin egen ørredstamme, men at genskabe lokale og unikke bestande i hvert eneste vandsystem er desværre ikke realistisk. Derfor er Sjælland opdelt i seks regioner på baggrund af, at de kystnære områder er meget forskellige, men også ud fra en realistisk vurdering af genetiske aspekter samt miljømæssige og administrative forhold. Hver region opererer med hver sin ørredtype, som anvendes til alle udsætninger – inklusive mundingsudsætninger.

I alt udsættes der i Regionerne på Sjælland 589.250 ørreder i form af yngel, juvenile fisk og smolt, og de er i betragtelig grad med til at gøre fiskeriet interessant for dig og dine medfiskere. Regionerne og deres individuelle udsætningstal er som følger:

UFV 95

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 

Havørreden

Er en sammenslutning af foreningerne:

Korsør Lystfiskerforening

Slagelse Sportsfiskerforeningen

Skælskør Sportsfiskerforening

Høng Sportsfiskerforening

Formålet er at udsætte laksefisk i Tude å og i de kystnære områder på Vestsjælland, efter evne og mulighed at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder.

At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet.

Genetablering af en naturlig Ørredbestand i Tude Å