Projekt vildfisk

 

 

Tilbage i 1999 startet vi i samarbejde med Sjællands Ørredsammenslutning projekt vildfisk i Tude å. Vi skulle i 5 år udsætte vildfisk fra Kolding å, for at udfase de dambrugsfisk vi tidligere havde udsat i systemet, dette på anbefaling af Danmarks Fiskeriundersøgelse, Silkeborg

Det blev vurder at udsætning af genetisk unikke ens domestiserde dambrugsfisk, med begrænset arvelig variation i alle sjællandske vandløb, ikke vil bringe os nærmere på en naturlig selvreproducerende ørredbestand.

Fra efteråret 2005 begyndte vi at opfiske moderfisk i Tude å, her havde vi samarbejde med Halleby å sammenslutningen opstillet 3 stk. 10.000 liters bassiner til opbevaring af moderfisk til vi kunne stryge dem for æg og sæd.

Når fiskene er strøget bliver de udsat igen.

Æg og sæd bliver udlagt i klæge render på Hvilested Dambrug vest for Kolding, det dambrug har et klæghus som vandforsynet fra en kilde, dette betyder at ynglen ikke skulle få fært af åvandet.

Projekt vildfisk 2016

Lørdag den 29 oktober blev dambruget opsat

1 tur søndag den 13. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til landevejen ved byen, her blev det til 1 hun og 2 hanner,herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket.,her blev der fanget 10 hunner og 8 hanner, det var ikke nok så vi måtte ud igen

  1. tur søndag den 20. november igen, her fiskede vi fra Havrebjerg og op i Gudum å, desværre var der ikke mange fisk, det blev til 7 hunner og 2 hanner Vi flytte senere om til Ørnebjerg gården, her var der lidt fisk. På hele dagen blev det til 13 hunner og 5 hanner.

3.tur Søndag den 27 november fiskede vi i Serdrup å, her blev det til 6 hunner og 7 hanner.

  1. tur søndag den 3 december startede vi ved Havrebjerg her blev det til 9 hunner og 2 hanner, senere flytte vi til Blæsinge hvor vi fik 2 hanner
  2. tur mandag den 5 december var vi i Bromme Østermark her var der ikke nogen fisk.

 

Fra Halleby å blev det til 5 hunner og 3 han

Fiskene gik i 3 bassiner a 10.000 liter. På det midlertidig dambrug hos Jesper Thykær. Bassinerne er udstyret med nogle meget kraftige luftpumper, så hvert bassin forsynes via 6 tennisbold-store luftsten med 60 liter. luft pr. minut. I hvert bassin er monteret en kraftig dykpumpe som får vandet til at cirkulere. Fiskene retter ind og står roligt langs bassinkanten og svømmer mod strømmen.,

Store Strygedag var  lørdag den 10. december. Samlet blev det til 27 hunner og 26 hanner, heraf blev 18 hunner og 25 hanner strøget.

Det blev til 3,3 liter i alt, 1,9 liter fra Tude å og 1,4 liter fra Halleby åen